Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

21 marca 2015 roku adwokat Marek Syty

Ustawa prawo budowlane pośród szeregu obowiązków stawianych dla projektu w art. 34 ust. 3 pkt. 3 określa „stosownie do potrzeb” wymóg przedstawienia oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych. Podkreślone wcześniej stwierdzenie „stosownie do potrzeb” nie jest rozwinięte w tekście ustawy. Powstaje pytanie: w jakich przypadkach przedłożenie w ramach projektu wymienionych powyżej oświadczeń nie będzie konieczne. Idąc dalej: czy oświadczenia te będą […]