Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

22 kwietnia 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

Jak już pisałem w dniu 16 września 2014 r. w artykule Precedensowy wyrok: odszkodowanie za brak lokalu socjalnego zwolnione z podatku dochodowego, w  przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r.,  sąd nakazując eksmisję orzeka jednocześnie o uprawnieniu eksmitowanego do lokalu socjalnego. Sąd orzeka wówczas eksmisję i jednocześnie wstrzymuje jej wykonanie do czasu złożenia eksmitowanej osobie przez gminę oferty zawarcia umowy najmu lokali socjalnego (art. 14 ust. 6 ww. ustawy). Gminy […]