Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

14 lipca 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

W dniu 10 lipca 2015 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. III CZP 45/15 wydał istotną dla uczestników procesu budowlanego uchwałę. Sąd Najwyższy uznał, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane zawartej z podwykonawcą inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego wobec podwykonawcy. W myśl art. 647[1] § 5 kodeksu cywilnego zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Jeżeli zatem podwykonawca wykonuje prace […]