Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

17 września 2015 roku adwokat Mateusz Stawski

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem (tzw. duża wspólnota mieszkaniowa)  właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Dalej przepis ten stanowi, że członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. W świetle treści ustawy o własności lokali ustawodawca nie nakłada żadnych ograniczeń w zakresie powołania na członków zarządu osób fizycznych.  Na członka […]