Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

15 stycznia 2016 roku aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Dnia 25 czerwca 2015 roku Sejm uchwalił zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych, dotyczące w szczególności zasad wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych oraz zasad kontroli wyrobów. Nowelizacja ma na celu dostosowanie krajowych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych do regulacji zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiającym zharmonizowane zasady wyrażania właściwości wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku, poprzez ustanowienie ich właściwości użytkowych oraz zasad stosowania oznakowania CE na tych wyrobach. Najważniejsze zmiany […]