Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

9 maja 2016 roku aplikant adwokacki Ewa Dębińska

Dnia 24 marca 2016 roku do Sejmu został skierowany opracowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ww. ustawy ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady, tj. dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014) oraz dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach […]