Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

16 września 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

W dniu 25.6.2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił precedensowy wyrok w sprawie opodatkowania odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego (II FSK 1783/12). Sąd uznał, że właściciele lokali, którzy otrzymują takie odszkodowania nie muszą od niego płacić podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W przypadkach określonych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733) sąd nakazując eksmisję orzeka jednocześnie w określonych przepisami sytuacjach o prawie eksmitowanego do lokalu […]

5 sierpnia 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

W dniu 21 maja 2014 r. Minister Finansów wydał  korzystną dla podatników interpretację ogólną nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14  (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r., poz. 20) w sprawie zwolnienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Minister Finansów zajął stanowisko, że odszkodowanie wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. […]