Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

31 maja 2015 roku adwokat Marek Syty

Na gruncie jednej z planowanych inwestycji powstało pytanie o kompetencje organu do badania projektu budowlanego przedłożonego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz możliwość kierowania do inwestora żądań o przedstawienie dodatkowych oświadczeń projektantów opartych na przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla określenia granic uprawnień organu administracji architektoniczno – budowlanej w postępowaniu o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę decydujące znaczenie ma art. 35 ustawy Prawo budowlane. Stanowi on o wymaganych elementach projektu budowlanego w kontekście sposobu zagospodarowania działku […]

9 września 2014 roku adwokat Marek Syty

Zarówno projekt architektoniczny, jak również wniesiony na jego podstawie istniejący obiekt budowlany rozumiane jako „utwór” podlegają ochronie na zasadach określonych treścią ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631). Objęte ochroną są nie tylko prawa majątkowe autora ale również jego prawa osobiste (tj. m.in. prawa do autorstwa, jego oznaczenia swoim nazwiskiem, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu). W konsekwencji, przed planowaną przebudową istniejącego obiektu lub […]