Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

17 października 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

Deweloper może rozpocząć sprzedaż lokali (ustanowić odrębną własność lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej) w wybudowanym budynku dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. W sensie prawnym nieruchomość lokalowa powstaje dopiero z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokalu, co może nastąpić na jeden ze sposobów wskazanych w art. 7 i 9 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388). Zgodnie z art. 7 ustawy o własności lokali odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a […]

29 września 2014 roku adwokat Mateusz Stawski

W myśl art. 29 ust. 1b ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością jest zobowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) oraz przechowywać dokumentację techniczną budynku, jak również prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej. W praktyce, zarządca gromadzi i aktualizuje dane osobowe niezbędne dla wykonania uchwał właścicieli lokali tworzących wspólnotę mieszkaniową (np. stan rozliczeń z poszczególnymi właścicielami lokali, czy zapis cyfrowy z monitoringu […]