Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

5 sierpnia 2014 roku, adwokat Mateusz Stawski

W dniu 21 maja 2014 r. Minister Finansów wydał  korzystną dla podatników interpretację ogólną nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14  (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dnia 27 maja 2014 r., poz. 20) w sprawie zwolnienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Minister Finansów zajął stanowisko, że odszkodowanie wypłacone posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego z tytułu ustanowienia służebności przesyłu jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. […]