Blog prawników Kancelarii Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się na temat warunków zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, która była przedmiotem współwłasności

30 sierpnia 2015 roku, adwokat Marek Syty

Wyrokiem z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie SK 26/14 Trybunał Konstytucyjny orzekł, iż art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 782) pozostaje niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 21 ust. 2 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP – w zakresie, w jakim uzależnia żądanie byłego współwłaściciela wywłaszczonej nieruchomości lub jego spadkobierców od zgody pozostałych byłych współwłaścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców.
Wskazany w wyroku przepis ustawy stanowi, iż poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Adwokat Marek Syty